Vad är det viktigaste när det kommer till fakturamallar? Många av er svarar säkert utseendet – fakturamallarna måste vara snygga och attraktiva för att kunderna enkelt ska få en översikt över fakturan samt med lätthet kunna se var pengarna ska betalas in. Andra kanske svarar att fakturamallarna måste vara cleana och representativa. Men faktum är att det viktigaste med fakturamallar är att de innehåller all information som lagen kräver.

Fakturamallarna måste innehålla köparens namn och adress, säljarens namn och adress samt andra kontaktuppgifter såsom organisationsnummer, personnummer, momsregistreringsnummer. Fakturamallarna måste ha plats för ett unikt löpnummer (d.v.s. fakturanummer), fakturadatum måste också framgå, och det ska finnas en fakturaspecifikation där man redogör för vad som sålts, när det sålts, vad det kostat, momssatser och så vidare.

Annan information som man ofta vill ta med är saker som info om dröjsmålsränta, förseningsavgifter och självklart också ens bankkonto/bankgiro, annars kan ju kunden inte betala in sina faktura någonstans. Men hur gör man då för att hitta bra fakturamallar?

Gör en bra fakturamall själv

Du kan göra en bra fakturamall själv. Fördelen med detta är att du i sådant fall kan anpassa fakturamallen för att till 100% passa dina behov. Vill du ha loggan på ett visst sätt, inga problem. Nackdelen är att det blir väldigt mycket arbete att få till allt bra, du måste också ha rätt bra kunskaper i formattering alternativt av formgivingsprogram, och om du vill ändra något kan det bli svårt när väl mallen är gjord. En ändring i sidhuvudet kan göra hela fakturamallen obrukbar, och då måste du ändra m allt igen.

Ladda ner fakturamallar

Det finns en mängd fakturamallar tillgängliga för nerladdning. Den stora fördelen med att ladda ner en fakturamall är att du sparar en mängd tid, du kan helt enkelt ta en färdig mall, lägga till dina kontaktuppgifter och sätta igång. Den stora nackdelen är dock att alla anpassningar av fakturamallen måste göras av dig själv, något som är nog så tidskrävande och som innebär samma problem som när man gör sina egna fakturamallar – ändringar kan komma att göra att fakturamallen går sönder.

Faktureringsprogram och fakturamallar

Egentligen är det enklaste sättet för att använda snygga fakturamallar att använda ett så kallat faktureringsprogram (ej att blanda ihop med bokföringsprogram). Genom att fakturera med ett faktureringsprogram så ingår snygga och välgjorda fakturamallar, ofta designade av professionella designers som tänkt på varje minsta lilla grej. Nackdelen är att faktureringsprogram kostar pengar, räkna med en hundring i månaden för ett bra och modernt fakturasystem. Det är inga stora pengar, men om du till exempel frilansar vid sidan om ditt vanliga jobb och bara skickar någon enstaka faktura varje månad kanske det inte lönar sig. Men i alla andra fall rekommenderar vi att du använder de fakturamallar som finns i faktureringsprogram.

9 Jun 2014